Xử lý kỷ luật sa thải đối với lao động nữ có thai

Chia sẻ bài viết:
Xử lý kỷ luật sa thải đối với lao động nữ có thai
Công ty tôi có trường hợp lao động nữ đang mang thai vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Xin hỏi, công ty tôi có được sa thải lao động nữ đó hay không? Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này được quy định như thế nào?
Bạn đọc có email nguyenduytienXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi có trường hợp lao động nữ đang mang thai vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Xin hỏi, công ty tôi có được sa thải lao động nữ đó hay không? Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này được quy định như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Sa thải là một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Khoản 3 Điều 125 Bộ luật Lao động 2012.
Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 123 Bộ luật Lao động, nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;
d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.
4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;
c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;
d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
Về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Lao động 2012, thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.
Đối với lao động nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, khi hết thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn như quy định đã nêu.
Căn cứ các quy định nêu trên, công ty không được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với lao động nữ đang trong thời gian có thai. Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với lao động nữ có thai được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang _ Công ty Luật TNHH YouMe
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang