Xử lý khi có 2 sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng trùng nhau

Chia sẻ bài viết:
Xử lý khi có 2 sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng trùng nhau
Tôi hiện đang có 2 sổ bảo hiểm xã hội. Tháng 5 năm 2017 đến nay tôi đóng bảo hiểm xã hội cùng lúc ở 2 công ty khác nhau. Xin hỏi tôi có được đóng bảo hiểm xã hội cùng lúc ở hai nơi không? Nếu không thì trường hợp của tôi được giải quyết như thế nào?
Bạn đọc có email: hanhhh@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi hiện đang có 2 sổ bảo hiểm xã hội. Tháng 5 năm 2017 đến nay tôi đóng bảo hiểm xã hội cùng lúc ở 2 công ty khác nhau. Xin hỏi tôi có được đóng bảo hiểm xã hội cùng lúc ở hai nơi không? Nếu không thì trường hợp của tôi được giải quyết như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) như sau:
NLĐ giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với nhiều NSDLĐ mà NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.
NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc thuộc trách nhiệm của NSDLĐ theo quy định của pháp luật.
Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định số 595/QĐ-BHXH) quy định về hoàn trả như sau:
Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH.
Hoàn trả tiền đóng BHXH cũng được quy định tại tiết e điểm 3.1 khoản 3 Điều 43 Quyết định số 595/QĐ-BHXH như sau:
Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho NLĐ số tiền đơn vị và NLĐ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của NSDLĐ), không bao gồm tiền lãi.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, theo các thông tin ông đã cung cấp, trường hợp ông giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người sử dụng lao động và người lao động cùng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì ông và người sử dụng lao động của Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp đóng trùng bảo hiểm xã hội sẽ được hoàn trả theo các quy định đã trích dẫn.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang