Xác định thông tin cư trú khi bị thu hồi Sổ hộ khẩu

Chia sẻ bài viết:
Xác định thông tin cư trú khi bị thu hồi Sổ hộ khẩu
Theo tôi được biết theo Luật Cư trú mới thì một số trường hợp sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Xin hỏi, những trường hợp đăng ký thường trú mới sau ngày 01/7/2021 thì khi cần thông tin cư trú phải làm sao? Tôi làm việc ở Hồ Chí Minh nhưng đăng ký thường trú ở Cần Thơ thì có xin xác nhận thông tin Thành phố Hồ Chí Minh được không?
Bạn đọc có email KhanhHoaXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Theo tôi được biết theo Luật Cư trú mới thì một số trường hợp sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Xin hỏi, những trường hợp đăng ký thường trú mới sau ngày 01/7/2021 thì khi cần thông tin cư trú phải làm sao? Tôi làm việc ở Hồ Chí Minh nhưng đăng ký thường trú ở Cần Thơ thì có xin xác nhận thông tin Thành phố Hồ Chí Minh được không?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA có hiệu lực từ 01/7/2021 quy định về xác nhận thông tin về cư trú như sau:
1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.
2. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.
4. Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định tại Điều 26 Luật Cư trú.
Như vậy, có 2 cách để xin xác nhận thông tin cư trú. Một là xin trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, hai là gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Bạn có thể xin xác nhận thông tin cư trú trực tiếp lại cơ quan đăng ký cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung