Xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh

Chia sẻ bài viết:
Xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh
(Lao Động) - Tôi hiện đang chu cấp tài chính cho ba mẹ đẻ (đã hết tuổi lao động và không có thu nhập) và 3 người cháu ruột chưa thành niên khác. Xin luật sư tư vấn giúp: Theo quy định của pháp luật, ba mẹ và 3 người cháu của tôi có được tính là đối tượng người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân của tôi không (Nguyễn Hải Dương).
Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.
Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau: a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.
Tại điểm 3.1 mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể về người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:
a) Con: Con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú, cụ thể: Con dưới 18 tuổi (được tính đủ theo tháng); con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động; con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định.
b) Vợ hoặc chồng của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định.
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định.
d) Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm: Anh ruột, chị ruột, em ruột của đối tượng nộp thuế; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của đối tượng nộp thuế; cháu ruột của đối tượng nộp thuế (bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột); người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.
Căn cứ các quy định trên, theo thông tin mà ông cung cấp, cha đẻ, mẹ đẻ của ông đã hết tuổi lao động, không có thu nhập; và nếu 3 người cháu ruột là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định, mà ông đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, thì họ được xác định là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân cho ông.     

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Lao Động