Viên chức có được thành lập bệnh viên tư hay không?

Chia sẻ bài viết:
Viên chức có được thành lập bệnh viên tư hay không?
Tôi hiện đang là viên chức làm việc tại một bệnh viện. Sắp tới, tôi dự định thành lập bệnh viện tư. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?
Bạn đọc có địa chỉ: quanghung@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi hiện đang là viên chức làm việc tại một bệnh viện. Sắp tới, tôi dự định thành lập bệnh viện tư. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Người quản lý doanh nghiệp như sau:
18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.
Điều 14 Luật Viên chức 2010 quy định về Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như sau:
1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
Ngoài ra, điểm b khoản 1 Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng 2005 quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm như sau:
b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
Như vậy, viên chức là đối tượng không được tham gia thành lập bệnh viện tư theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng