Ưu đãi người có công với cách mạng

Chia sẻ bài viết:
Ưu đãi người có công với cách mạng
Tôi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia sau 1975 được 3 năm 5 tháng. Lúc về nước, tôi được đơn vị giải quyết chế độ phục viên có đầy đủ các loại giấy tờ khen thưởng như bằng khen của Bộ Quốc phòng giấy đề nghị khen huân chương bảo vệ Tổ Quốc, chiến sĩ vẻ vang. Như vậy, tôi có thuộc đối tượng người có công không? Nếu là người có công thì ngày 1/7/2021 đối tượng như trên được ưu đãi như thế nào?
Bạn đọc có email NguyentruXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia sau 1975 được 3 năm 5 tháng. Lúc về nước, tôi được đơn vị giải quyết chế độ phục viên có đầy đủ các loại giấy tờ khen thưởng như bằng khen của Bộ Quốc phòng giấy đề nghị khen huân chương bảo vệ Tổ Quốc, chiến sĩ vẻ vang. Như vậy, tôi có thuộc đối tượng người có công không? Nếu là người có công thì ngày 1/7/2021 đối tượng như trên được ưu đãi như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005 ưu đãi người có công với cách mạng quy định đối tượng hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Pháp lệnh này bao gồm:
1. Người có công với cách mạng:
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945;
c) Liệt sĩ;
d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;
e) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
g) Bệnh binh;
h) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
i) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
k) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;
l) Người có công giúp đỡ cách mạng;
Khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 ưu đãi người có công với cách mạng quy định chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của , người có công với cách mạng như sau:
Tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau:
1. Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần;
2. Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:
a) Bảo hiểm y tế;
b) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;
c) Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;
d) Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;
đ) Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
e) Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;
g) Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;
h) Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;
i) Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;
k) Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
Như vậy, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế là đối tượng được hưởng các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Các ưu đãi đối với người có công với cách mạng kể từ thời điểm 01/07/2021 được xác định theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung