Tuổi nghỉ hưu của lao động làm việc trong hầm lò

Chia sẻ bài viết:
Tuổi nghỉ hưu của lao động làm việc trong hầm lò
“Tôi năm nay 40 tuổi, tôi làm việc trực tiếp trong hầm lò tính tới nay đã 21 năm. Vậy, năm nay tôi có thể nghỉ hưu sớm được không? Nếu không, bao nhiêu tuổi tôi có thể được về hưu sớm?"
Tuổi nghỉ hưu của lao động làm việc trong hầm lò
Bạn đọc có email HainguyenXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: “Tôi năm nay 40 tuổi, tôi làm việc trực tiếp trong hầm lò tính tới nay đã 21 năm. Vậy, năm nay tôi có thể nghỉ hưu sớm được không? Nếu không, bao nhiêu tuổi tôi có thể được về hưu sớm?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 219 Luật Lao động 2019 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:
a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:
“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu
c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;…”
Khoản 2 Điều 169 Luật Lao động 2019 quy định tuổi nghỉ hưu như sau:
Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
Như vậy, nếu làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì lao động nam đủ 62 tuổi được nghỉ hưu. Trường hợp bạn có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò thì có thể về hưu sớm hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, cụ thể là 52 tuổi. Vì vậy, hiện bạn đang 40 tuổi không thể về hưu sớm.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung