Tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được tính thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được tính thế nào?
Tôi là cán bộ cấp xã, hiện nay tôi sắp đến tuổi về hưu nhưng lại được giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo. Theo quy định, tại thời điểm được giới thiệu ứng cử phải còn đủ 5 năm công tác trở lên tính đến tuổi nghỉ hưu thì mới đủ điều kiện ứng cử. Xin hỏi, tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được tính thế nào?
Bạn đọc có email Leo626XX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là cán bộ cấp xã, hiện nay tôi sắp đến tuổi về hưu nhưng lại được giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo. Theo quy định, tại thời điểm được giới thiệu ứng cử phải còn đủ 5 năm công tác trở lên tính đến tuổi nghỉ hưu thì mới đủ điều kiện ứng cử. Xin hỏi, tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được tính thế nào?  
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Mục 1 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử quy định như sau:
1-Thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động và Nghị định 135/2020/NĐ-CP để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Thời điểm tính và cách tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử như sau:
1.1- Thời điểm tính: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có thẩm quyền (Ban Tổ chức Trung ương đối với trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, vụ tổ chức cán bộ, ... đối với trường hợp không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.
1.2- Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý còn đủ 05 năm (60 tháng) trở lên thì đủ điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 05 năm).
Ví dụ: Nam sinh tháng 02/1965, theo Nghị định 135/2020 thì tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 6 tháng, thời điểm tháng 8/2021 tuổi của cán bộ là 56 tuổi 6 tháng (61 tuổi 6 tháng - 56 tuổi 6 tháng = 5 năm); như vậy, đến thời điểm tháng 8/2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử lần đầu.
Như vậy, tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được tính theo quy định trích dẫn nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh