Từ 01/07/2021 tách hộ sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu và không được cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu?

Chia sẻ bài viết:
Từ 01/07/2021 tách hộ sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu và không được cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu?
Con trai tôi tháng 08/2021 này sẽ lập gia đình và dự định tách hộ riêng. Theo tôi được biết từ 01/07/2021, khi tách hộ dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu do đó sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu và không được cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu. Xin hỏi quy định này có đúng không?
Bạn đọc có email HoangthuylinhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Con trai tôi tháng 08/2021 này sẽ lập gia đình và dự định tách hộ riêng. Theo tôi được biết từ 01/07/2021, khi tách hộ dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu do đó sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu và không được cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu. Xin hỏi quy định này có đúng không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:    
Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2021) quy định như sau:
Điều 26. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
2. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.
3. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyển Sổ hộ khẩu đã thu hồi kèm hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú và bảo quản, lưu trữ Sổ tạm trú đã thu hồi theo quy định.
Như vậy, từ ngày 01/07/2021 khi công dân thực hiện thủ tục tách hộ sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu và không được cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh