Trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ từ 01.07.2021?

Chia sẻ bài viết:
Trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ từ 01.07.2021?
Theo quy định mới trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ được quy định thế nào?
Bạn đọc có email ThieubaotrangXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Theo quy định mới trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ được quy định thế nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:    
Khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng quy định về trợ cấp tuất hằng tháng với thân nhân của liệt sĩ như sau:
3. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;
b) Vợ hoặc chồng liệt sĩ.
Mục 3 Phụ lục I Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ như sau:
Thân nhân liệt sĩ Mức trợ cấp
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ 1.624.000 đồng
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ 3.248.000 đồng
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.872.000 đồng
- Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) 1.624.000 đồng
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.299.000 đồng
Như vậy, trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ được quy định theo trích dẫn nêu trên.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh