Trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động

Chia sẻ bài viết:
Trợ cấp một lần đối với người lao động bị tai nạn lao động
Tôi năm nay 35 tuổi và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 04 năm. Mới đây, tôi bị tai nạn lao động và bị suy giảm 25% khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp không? Nếu có thì mức hưởng là bao nhiêu và thời điểm hưởng là khi nào?
Bạn đọc có địa chỉ email: quanhanh1272@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi năm nay 35 tuổi và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 04 năm. Mới đây, tôi bị tai nạn lao động và bị suy giảm 25% khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp không? Nếu có thì mức hưởng là bao nhiêu và thời điểm hưởng là khi nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 48 Luật An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015 quy định về trợ cấp một lần đối với người bị tai nạn lao động như sau:
1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.
2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:
a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;
b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.
Điều 50 Luật An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015 quy định thời điểm hưởng trợ cấp như sau:
1.Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại Điều 48 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.
Căn cứ quy định pháp luật đã trích dẫn, trường hợp ông bị suy giảm 25% khả năng lao động do tai nạn lao động thì ông sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng và thời gian hưởng được thực hiện theo các quy định nêu trên. 
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng