Trình tự đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công

Chia sẻ bài viết:
Trình tự đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công
Tôi làm việc trong một nhà máy sản xuất giày da. Đã hơn một tháng, toàn bộ người lao động của công ty phải thường xuyên tăng ca đêm mà không được nhận tiền lương làm thêm giờ từ công ty. Mắc dù công đoàn đã có kiến nghị đến công ty nhưng công ty vẫn không trả tiền làm thêm giờ cho lao động. Chúng tôi có tổ chức tập thể lao động và quyết định đình công. Xin hỏi, trình tự đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công được pháp luật quy định như nào?
Bạn đọc có email huongsenxxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm việc trong một nhà máy sản xuất giày da. Đã hơn một tháng, toàn bộ người lao động của công ty phải thường xuyên tăng ca đêm mà không được nhận tiền lương làm thêm giờ từ công ty. Mắc dù công đoàn đã có kiến nghị đến công ty nhưng công ty vẫn không trả tiền làm thêm giờ cho lao động. Chúng tôi có tổ chức tập thể lao động và quyết định đình công. Xin hỏi, trình tự đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công được pháp luật quy định như nào?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 211 Bộ luật Lao động quy định về trình tự đình công như sau:
1. Lấy ý kiến tập thể lao động.
2. Ra quyết định đình công.
3. Tiến hành đình công.
Điều 213 Bộ luật Lao động quy định về thông báo thời điểm bắt đầu đình công như sau:
1. Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với phương án của Ban chấp hành công đoàn đưa ra thì Ban chấp hành công đoàn ra quyết định đình công bằng văn bản.
2. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây:
a) Kết quả lấy ý kiến đình công;
b) Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công;
c) Phạm vi tiến hành đình công;
d) Yêu cầu của tập thể lao động;
đ) Họ tên của người đại diện cho Ban chấp hành công đoàn và địa chỉ liên hệ để giải quyết.
3. Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, Ban chấp hành công đoàn gửi quyết định đình công cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi 01 bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, 01 bản cho công đoàn cấp tỉnh.
4. Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận giải quyết yêu cầu của tập thể lao động thì Ban chấp hành công đoàn tổ chức và lãnh đạo đình công.
Như vậy, trình tự đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công được quy định như pháp luật đã trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Đặng Thị Nụ

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ