Trẻ dưới 6 tuổi bị tim bẩm sinh, được thanh toán bảo hiểm y tế thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Trẻ dưới 6 tuổi bị tim bẩm sinh, được thanh toán bảo hiểm y tế thế nào?
Con gái tôi 5 tuổi và bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Vừa qua, bệnh viện chỉ định cho con gái tôi mổ tim để chữa bệnh. Trường hợp của con tôi sẽ được bảo hiểm y tế chi trả như thế nào?

Luật gia Phạm Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điểm e, khoản 3, Điều 12 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành (Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế) quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

Đồng thời, tại Điểm a, khoản 1 Điều 22 Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm y tế quy đinh về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Như vậy, con bà thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và mức hưởng bảo hiểm y tế là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
Tác giả: Phạm Hằng_ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.