Trách nhiệm, thủ tục xác định mức độ khuyết tật

Chia sẻ bài viết:
Trách nhiệm, thủ tục xác định mức độ khuyết tật
Tôi bị khuyết tật ở chân. Xin hỏi, tôi muốn xác định mức độ khuyết tật để hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì sẽ thực hiện tại cơ quan nào? Thời hạn tiến hành thủ tục trong bao lâu?
Bạn đọc có email fghj.@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi bị khuyết tật ở chân. Xin hỏi, tôi muốn xác định mức độ khuyết tật để hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì sẽ thực hiện tại cơ quan nào? Thời hạn tiến hành thủ tục trong bao lâu?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 15 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật như sau:
1. Việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
2. Trong các trường hợp sau đây thì việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện:
a) Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật;
b) Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật;
c) Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác.
Điều 18 Luật Người khuyết tật 2010 quy định thủ tục xác định mức độ khuyết tật như sau:
1. Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm triệu tập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, gửi thông báo về thời gian xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.
3. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tổ chức việc xác định mức độ khuyết tật, lập hồ sơ xác định mức độ khuyết tật và ra kết luận.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.
Như vậy, trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật và thủ tục xác định mức độ khuyết tật được thực hiện theo các quy định nêu trên. 
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng