Trách nhiệm sử dụng lao động của công ty nhận sáp nhập

Chia sẻ bài viết:
Trách nhiệm sử dụng lao động của công ty nhận sáp nhập
Tôi hiện đang làm việc cho công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hiện công ty đang thực hiện thủ tục để sáp nhập vào một công ty khác. Xin hỏi: khi sáp nhập doanh nghiệp như vậy, thì tôi có được bố trí công việc ở công ty nhận sáp nhập không? 
Bạn đọc địa chỉ email: Toan08@XX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi hiện đang làm việc cho công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hiện công ty đang thực hiện thủ tục để sáp nhập vào một công ty khác. Xin hỏi: khi sáp nhập doanh nghiệp như vậy, thì tôi có được bố trí công việc ở công ty nhận sáp nhập không? 
Luật gia Nguyễn Thị Trang Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập doanh nghiệp như sau:
1. Trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.
3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.
Điều 46 Bộ luật Lao Động 2012 quy định về phương án sử dụng lao động như sau:
1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;
b) Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;
c) Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
d) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.
Như vây, từ những căn cứ pháp luật nêu trên khi công ty N sáp nhập công ty H thì công ty H có trách nhiệm tiếp tục sử dụng người lao động. Trường hợp công ty H không sử dụng hết số lao động hiện có thì nghĩa vụ của công ty H được thực hiện theo quy định nêu trên.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang