Trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản

Chia sẻ bài viết:
Trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản
(Lao Động) - Tháng 9.2011, tôi nghỉ thai sản theo quy định. Sau khi trở lại làm việc, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho công ty. Tuy nhiên đến tháng 7.2013, công ty vẫn chưa giải quyết chế độ thai sản cho tôi với giải thích công ty đang chờ bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả rồi mới giải quyết cho tôi. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản và tôi phải làm gì để được hưởng chế độ thai sản theo quy định (Nguyễn Thị Hoài Thu)
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Điểm a khoản 1 Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định: Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại mục 1 và mục 2 chương III của Luật BHXH và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội.
Điều 117 Luật BHXH quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản: 1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật BHXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động; 2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật BHXH; 3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Căn cứ quy định trên, công ty có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho bà trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan. Sau đó công ty có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội để được quyết toán. Nếu bà vẫn chưa nhận chế độ thai sản thì bà có thể yêu cầu công ty để được giải quyết chế độ theo quy định.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Lao Động