Trách nhiệm của DN không tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ bị TNLĐ

Chia sẻ bài viết:
Trách nhiệm của DN không tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ bị TNLĐ
(Lao Động thủ đô) - Trường hợp DN chưa tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc cho NLĐ, khi NLĐ bị tai nạn lao động (TNLĐ), thì trách nhiệm của DN như thế nào. (Nguyễn Liên Hương - Hàng Chuối, Hà Nội)
Công ty Luật TNHH YouMe, trả lời:
Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 5 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2013   quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao Động về HĐLĐ, thì trường hợp NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động theo HĐLĐ với người SDLĐ không tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc cho NLĐ, người SDLĐ có trách nhiệm:
a) Thanh toán chi phí từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với NLĐ theo quy định tại khoản 1 điều 144 của Bộ luật Lao động;
b) Trả đủ tiền lương theo HĐLĐ cho NLĐ bị TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị;
c) Bồi thường hoặc trợ cấp cho NLĐ theo quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 điều 145 của Bộ luật Lao động;
d) Thông báo bằng văn bản cho những người SDLĐ của các hợp đồng lao động còn lại biết về tình trạng sức khoẻ của NLĐ.
3. Người SDLĐ của các HĐLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong thời gian điều trị, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 điều 38 của Bộ luật Lao động.
Khi sức khoẻ của NLĐ bình phục thì người SDLĐ và NLĐ thỏa thuận tiếp tục thực hiện HĐLĐ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ hoặc chấm dứt HĐLĐ đã giao kết theo quy định của pháp luật.
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Phạm Ngọc Minh
Nguồn tin: Báo Lao Động Thủ đô