Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc

Chia sẻ bài viết:
Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc
Đây là tiền công theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ.
Tôi làm việc theo hợp đồng lao động tại một trường trung học dân lập từ năm 1998 đến hết tháng 04.2014 và có đóng bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp từ năm 2009. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, trường trả trợ cấp thôi việc cho tôi với mức chi trả được tính dựa trên mức lương cơ bản của 06 tháng liền kề từ cuối năm 2008 về trước thì có đúng không?
Trần Văn Minh

Tại khoản 2, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp quy định: Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các bản hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo pháp luật về lao động là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Đồng thời, tại Điều 14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một  số điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động, Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động quy định việc tính trợ cấp thôi việc như sau: Tiền trợ cấp thôi việc = Tổng thời gian làm việc tại Doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc  x Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc  x 1/2.

Trường hợp, tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc có tháng lẻ thì được làm tròn: Từ đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng làm tròn thành ½  năm; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng làm tròn thành 1 năm.

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo HĐLĐ, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt HĐLĐ, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Như vậy, căn cứ vào các quy định nói trên, theo các thông tin mà ông cung cấp, do từ năm 2009 ông đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cho nên, ông sẽ được nhận trợ cấp thôi việc do trường chi trả cho thời gian làm việc tính đến hết năm 2008, tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo HĐLĐ, được tính bình quân của 6 tháng liền kề cuối cùng của năm 2008 gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam