Thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết:
Thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
Tôi mới vào làm việc cho một công ty sản xuất của Trung Quốc. Công ty đã có thỏa ước lao động tập thể và đã có hiệu lực trước khi tôi vào làm. Xin hỏi, tôi có phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể này không và quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp được quy định như nào?
Bạn đọc có email haiyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi mới vào làm việc cho một công ty sản xuất của Trung Quốc. Công ty đã có thỏa ước lao động tập thể và đã có hiệu lực trước khi tôi vào làm. Xin hỏi, tôi có phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể này không và quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp được quy định như nào?
Luật gia Đặng Thị Nụ, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 84 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp như sau:
1. Người sử dụng lao động, người lao động, kể cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thoả ước lao động tập thể.
2. Trong trường hợp quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thoả ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn các quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể, thì phải thực hiện những quy định tương ứng của thoả ước lao động tập thể. Các quy định của người sử dụng lao động về lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể, thì phải được sửa đổi cho phù hợp với thoả ước lao động tập thể trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực.
3. Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thoả ước lao động tập thể, thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thoả ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trường hợp này mặc dù bạn vào làm sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thì bạn vẫn phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thoả ước lao động tập thể. Việc thực hiện thảo ước lao động tập thể doanh nghiệp được quy định theo pháp luật đã trích dẫn ở trên.
 
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Đặng Thị Nụ

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Nụ