Thủ tục đăng ký tạm trú?

Chia sẻ bài viết:
Thủ tục đăng ký tạm trú?
Tôi quê ở Nam Định. Đầu năm 2021, tôi và gia đình có chuyển lên Hà Nội sinh sống để tiện cho việc đi học của các con. Tôi có mong muốn đăng ký tạm trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa và được chủ gia đình cho tôi thuê nhà đồng ý. Xin hỏi tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì và nộp hồ sơ tại đâu để được đăng ký tạm trú tại địa chỉ nêu trên?
Bạn đọc có email LamDoXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi quê ở Nam Định. Đầu năm 2021, tôi và gia đình có chuyển lên Hà Nội sinh sống để tiện cho việc đi học của các con. Tôi có mong muốn đăng ký tạm trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa và được chủ gia đình cho tôi thuê nhà đồng ý. Xin hỏi tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì và nộp hồ sơ tại đâu để được đăng ký tạm trú tại địa chỉ nêu trên?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định về thủ tục đăng ký tạm trú như sau:
1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.
2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.
3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
Như vậy, để đăng ký tạm trú anh/chị phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định nêu trên và nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh