Thủ tục chốt sổ BHXH và hưởng BHTN khi chấm dứt HĐLĐ?

Chia sẻ bài viết:
Thủ tục chốt sổ BHXH và hưởng BHTN khi chấm dứt HĐLĐ?
Tôi làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn tại một Cty đến nay là 12 năm. Trong thời gian làm việc, tôi tham gia đầy đủ BHXH, BHYT. Từ năm 2009, tôi tham gia đóng BHTN. Vì lý do hoàn cảnh gia đình, tôi xin chấm dứt HĐLĐ từ ngày 1.12.2013. Đề nghị Luật sư cho biết: Hồ sơ đề nghị xác nhận thời giam tham gia BHXH của tôi khi chấm dứt HĐLĐ như thế nào? Tôi có được hưởng BHTN không? Thủ tục hưởng như thế nào? (Lê Văn Hiếu)
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Tại Điều 19 Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25.10.2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, có quy định về hồ sơ và thủ tục xác nhận thời gian tham gia BHXH đối với người lao động khi chấm dứt HĐLĐ: Về phía đơn vị: Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS); b) 2 bản danh sách người LĐ tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS); Về phía người LĐ: Bản sao chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn; sổ BHXH; thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
Tại Điều 2 Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21.11.2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12.12.2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN (Nghị định số 100/2012/NĐ-CP), quy định điều kiện được hưởng BHTN: 1. Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Tháng đóng BHTN của người lao động được tính nếu người sử dụng LĐ và người LĐ đã đóng BHTN, người LĐ đã thực hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 1 ngày trong tháng đó; 2. Đã đăng ký với cơ quan LĐ khi bị mất việc làm, chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc; 3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan LĐ. 
Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên, đối chiếu với trường hợp của ông, đã đóng BHTN đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ. Để được hưởng BHTN, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, nếu chưa tìm được việc làm mới, ông đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở Cty mà ông làm việc. 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đã đăng ký thất nghiệp, ông nộp hồ sơ tới cơ quan đã đăng ký thất nghiệp để được hưởng BHTN. Theo Nghị định số 100/2012/NĐ-CP, hồ sơ hưởng BHTN gồm: Đơn đề nghị hưởng BHTN; bản sao HĐLĐ đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ; sổ BHXH hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN.
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà