Thông báo tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chia sẻ bài viết:
Thông báo tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp
Tôi đã nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và được biết phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp. Xin hỏi, tôi đang bị ốm thì có phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm không?
Bạn đọc có email duybaoXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đã nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và được biết phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp. Xin hỏi, tôi  đang bị ốm thì có phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm không? 
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm năm 2013 quy định thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:
a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
b) Trường hợp bất khả kháng.
Các trường hợp không phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Việc làm, Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp như sau:
2. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;
b) Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
c) Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;
d) Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;
đ) Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, theo thông tin ông đã cung cấp, trường hợp ông bị ốm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì sẽ không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian này.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang _ Công ty Luật TNHH YouMe
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang