Thông báo tìm kiếm việc làm của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chia sẻ bài viết:
Thông báo tìm kiếm việc làm của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm được 1 tháng. Mới đây, tôi bị tai nạn giao thông và có xác nhận của cảnh sát giao thông. Xin hỏi, tôi có phải tiếp tục thông báo tìm kiếm việc làm không?
Bạn đọc có địa chỉ: vanhaxxx@xxx.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm được 1 tháng. Mới đây, tôi bị tai nạn giao thông và có xác nhận của cảnh sát giao thông. Xin hỏi, tôi có phải tiếp tục thông báo tìm kiếm việc làm không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 52 Luật Việc làm 2013 quy định như sau về thông báo về việc tìm kiếm việc làm
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:
a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
b) Trường hợp bất khả kháng.
2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định việc thông báo tìm kiếm việc làm khi bị tai nạn như sau:
3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
Trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực xác nhận bị tai nạn của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.
Căn cứ các quy định nêu trên, theo các thông tin ông đã cung cấp, trong trường hợp ông bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông thì ông không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, ông phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực xác nhận bị tai nạn của cảnh sát giao thông đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng