Thời hiệu và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức

Chia sẻ bài viết:
Thời hiệu và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức
Tôi hiện là công chức nhà nước. Vừa qua, do thiếu hiểu biết pháp luật, tôi đã có hành vi vi phạm pháp luật, và có khả năng cao bị xử lý kỷ luật. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức?
Bạn đọc có địa chỉ: MaiAnh9X@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi hiện là công chức nhà nước. Vừa qua, do thiếu hiểu biết pháp luật, tôi đã có hành vi vi phạm pháp luật, và có khả năng cao bị xử lý kỷ luật. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 6 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật như sau:
1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.
2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 15 Nghị định này phải ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. Thông báo phải nêu rõ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật và thời hạn xử lý kỷ luật.
Điều 15 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật như sau:
1. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.
2. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý hoặc người đứng đầu cơ quan được phân cấp quản lý công chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.
3. Đối với công chức biệt phái, người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, quyết định hình thức kỷ luật và gửi hồ sơ, quyết định kỷ luật về cơ quan quản lý công chức biệt phái.
4. Đối với công chức đã chuyển công tác mới phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật mà còn trong thời hiệu quy định, thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức trước đây tiến hành xử lý kỷ luật, quyết định hình thức kỷ luật và gửi hồ sơ, quyết định kỷ luật về cơ quan đang quản lý công chức. Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị trước đây đã giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì những người có trách nhiệm liên quan phải bàn giao hồ sơ để cơ quan đang quản lý công chức thực hiện việc xử lý kỷ luật.
Như vậy, việc xác định thời hiệu và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức được thực hiện theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng