Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu

Chia sẻ bài viết:
Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu
Tôi đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và được công bố đơn hợp lệ từ tháng 01 năm 2018. Xin hỏi, khi nào thì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của tôi có kết quả?  
Bạn đọc có email quangminh14xx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và được công bố đơn hợp lệ từ tháng 01 năm 2018. Xin hỏi, khi nào thì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của tôi có kết quả?  
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ quy định về thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như sau:  1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn. 2. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây: a) Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn; b) Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn; c) Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn; d) Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn. 3. Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu. 4. Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”
Như vậy, thời hạn thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu là không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn. Thời hạn thẩm định lại, thời hạn xử lý yêu cầu, sửa đổi bổ sung đơn thực hiện theo quy định đã trích dẫn ở trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng