Thời hạn của giấy phép lao động của người nước ngoài?

Chia sẻ bài viết:
Thời hạn của giấy phép lao động của người nước ngoài?
Công ty tôi chuẩn bị ký kết hợp đồng lao động với người lao động là chuyên gia người nước ngoài. Xin hỏi, Giấy phép lao động của lao động nước ngoài sẽ có thời hạn là bao lâu?
Bạn đọc địa chỉ email: John08@XX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi chuẩn bị ký kết hợp đồng lao động với người lao động là chuyên gia người nước ngoài. Xin hỏi, Giấy phép lao động của lao động nước ngoài sẽ có thời hạn là bao lâu?
Luật gia Phạm Thị Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 173 Bộ luật Lao Động năm 2012 quy định về thời hạn của giấy phép lao động như sau:
Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm
Thời hạn của giấy phép lao động được hướng dẫn cụ thể tại Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao Động năm 2012 như sau:
Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:
1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;
2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;
3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
6. Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;
8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
Như vậy, giấy phép lao động của người nước ngoài có thời hạn tối đa không quá 2 năm theo các quy định đã trích dẫn ở trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng