Thời gian làm việc đối với người lao động khuyết tật

Chia sẻ bài viết:
Thời gian làm việc đối với người lao động khuyết tật
Công ty tôi là công ty chuyên may mặc hàng xuất khẩu và có sử dụng một số lao động là người khuyết tật. Xin hỏi: Pháp luật có quy định như thế nào đối với thời gian làm việc của người lao động khuyết tật?
Bạn đọc có email haphanXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi là công ty chuyên may mặc hàng xuất khẩu và có sử dụng một số lao động là người khuyết tật. Xin hỏi: Pháp luật có quy định như thế nào đối với thời gian làm việc của người lao động khuyết tật? 
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định thời giờ làm việc bình thường như sau: 1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. 2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. 3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
Điều 177 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về sử dụng lao động là người khuyết tật như sau: 1. Người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lao động là người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khoẻ của họ. 2. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ.
Khoản 1 Điều 178 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật như sau: 1. Sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
Như vậy, thời gian làm việc của người khuyết tật tuân thủ theo quy định về thời gian làm việc bình thường được trích dẫn trên. Đối với người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên thì pháp luật quy định cấm người sử dụng lao động sử dụng họ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng