Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng chế độ thai sản không?

Chia sẻ bài viết:
Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng chế độ thai sản không?
Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm ở 2 công ty khác nhau, tuy nhiên thời gian đóng không liên tục. Hiện tại tôi đang mang thai và dự sinh vào tháng 7/2018 . Xin hỏi tôi có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản không?
Bạn đọc có email loan9@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm ở 2 công ty khác nhau, tuy nhiên thời gian đóng không liên tục. Hiện tại tôi đang mang thai và dự sinh vào tháng 7/2018 . Xin hỏi tôi có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản không? 
Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Khoản 1, khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định cụ thể về thời gian 12 tháng trước khi sinh con như sau:
1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau: 
a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 
b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.
Căn cứ quy định nêu trên, điều kiện hưởng chế độ thai sản là đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Cách xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con được thực hiện theo quy định đã trích dẫn.
Tác giả: Nguyễn Thị Trang _ Công ty Luật TNHH YouMe
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trang