Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Chia sẻ bài viết:
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
Trước đây, tôi làm việc tại một công ty, đã tham gia bảo hiểm xã hội được 23 tháng. Sau đó, tôi nghỉ việc và chưa hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại, tôi đang làm việc ở một công ty khác và có tham gia bảo hiểm xã hội. Xin hỏi, nếu tôi nghỉ việc ở công ty hiện tại, thì tôi có được cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không?
Bạn đọc có email NguyenKhuynhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Trước đây, tôi làm việc tại một công ty, đã tham gia bảo hiểm xã hội được 23 tháng. Sau đó, tôi nghỉ việc và chưa hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại, tôi đang làm việc ở một công ty khác và có tham gia bảo hiểm xã hội. Xin hỏi, nếu tôi nghỉ việc ở công ty hiện tại, thì tôi có được cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không?
 Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 45 Luật Việc làm quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:
1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.
 3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.
Như vậy, theo quy định pháp luật trích dẫn trên, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung