Tham gia BHTN khi làm việc trong văn phòng đại diện

Chia sẻ bài viết:
Tham gia BHTN khi làm việc trong văn phòng đại diện
(Lao Động) - Tôi làm việc cho một văn phòng đại diện của công ty A từ tháng 4.2012. Hiện tại, văn phòng đại diện chỉ có 5 nhân viên. Đề nghị luật sư cho biết: Những người lao động trong văn phòng đại diện có phải tham gia BHTN không.
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.
Tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 11 Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (Quyết định 1111/QĐ-BHXH), có quy định: “Trường hợp đơn vị thuộc đối tượng đóng BHTN thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có dưới 10 lao động thì những người lao động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện vẫn phải đóng BHTN kể cả các trường hợp luân chuyển lao động”.
Như vậy, trong trường hợp công ty A thuộc đối tượng người sử dụng lao động mà pháp luật quy định phải tham gia BHTN thì những người lao động làm việc trong văn phòng đại diện của công ty A vẫn phải đóng BHTN, không tính đến yếu tố số người lao động tại văn phòng đại diện trên hay dưới 10 người.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Lao Động