Thai chết lưu ở tuần thứ 7 có được nghỉ dưỡng sức sau thai sản không?

Chia sẻ bài viết:
Thai chết lưu ở tuần thứ 7 có được nghỉ dưỡng sức sau thai sản không?
Tôi đang làm việc tại một công ty tư nhân và có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Gần đây tôi bị thai chết lưu ở tuần thứ 7. Xin hỏi trường hợp của tôi có được nghỉ dưỡng sức không và được nghỉ bao nhiêu ngày?
Bạn đọc có email ducanhtg.@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty tư nhân và có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Gần đây tôi bị thai chết lưu ở tuần thứ 7. Xin hỏi trường hợp của tôi có được nghỉ dưỡng sức không và được nghỉ bao nhiêu ngày?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 33 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như sau:
1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:
a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.
2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
Điều 41 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản khi thai chết lưu như sau:
1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33 của Luật này trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:
a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.
Như vậy, đối với trường hợp thai chết lưu ở tuần thứ 7 thì bà được nghỉ hưởng chế độ khi thai chết lưu là 20 ngày. Vấn đề nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản khi thai chết lưu được thực hiện theo các quy định trên.
Tác giả: Phạm Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng