Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề

Chia sẻ bài viết:
Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề
(Lao Động) - Tôi làm việc tại một công ty theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm. Trong quá trình làm việc, tôi luôn thực hiện tốt công việc được giao theo đúng thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. Vừa qua, lãnh đạo công ty đột ngột có quyết định chuyển tôi làm công việc khác hoàn toàn trái với chuyên môn của tôi và không đúng thỏa thuận về nội dung công việc đã ghi trong hợp đồng. Xin luật sư tư vấn giúp: Công ty làm như vậy với tôi có đúng không (Trần Thanh Tâm).
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Tại Điều 34 Bộ luật Lao động quy định: Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày trong một năm.
Khi tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động.
Tại Điều 9 Nghị định 44/2003/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định việc tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động như sau: Khi người sử dụng lao động gặp khó khăn đột xuất do khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước hoặc nhu cầu của sản xuất - kinh doanh thì người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm.
Trong thời gian này, nếu người lao động không chấp hành quyết định của người sử dụng lao động thì có thể bị xử lý kỷ luật lao động và không được hưởng lương ngừng việc và tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ luật Lao động.
Trong trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thoả thuận của người lao động; nếu người lao động không chấp thuận mà họ phải ngừng việc thì người đó được hưởng lương theo quy định trả lương trong trường hợp phải ngừng việc của Bộ luật Lao động.
Như vậy, căn cứ vào các quy định nói trên, theo các thông tin mà bà cung cấp, công ty chỉ có thể chuyển bà làm công việc khác trái với chuyên môn trong trường hợp gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất kinh doanh theo luật định. Khi chuyển người lao động làm công việc khác trái chuyên môn, công ty phải báo trước ít nhất 3 ngày, báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động. Trường hợp tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thỏa thuận với người lao động.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Phạm Ngọc Minh
Nguồn tin: Báo Lao Động