Sa thải và yêu cầu bồi thường khi người lao động làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết:
Sa thải và yêu cầu bồi thường khi người lao động làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp
Tháng 3.2013, tại công ty tôi có một người lao động cố ý làm thất thoát hàng hóa trị giá mười hai triệu đồng. Xin luật sư tư vấn giúp: Doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đồng thời yêu cầu người lao động bồi thường hàng hóa của công ty hay không? (Lê Thu Hương).
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Tại điểm a, khoản 1, Điều 85, Bộ luật Lao động 2007 (BLLĐ) quy định hình thức sa thải được áp dụng đối với người lao động trong trường hợp: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp.
Tại điểm a, khoản 3, điều 6, Nghị định 41/CP hướng dẫn BLLĐ về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất quy định: Hình thức sa thải được áp dụng đối với người lao động vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 85 của BLLĐ và đã cụ thể hóa trong nội quy lao động.
Tại mục 1 phần III Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH quy định: Để xử lý kỷ luật lao động phù hợp với mức độ vi phạm của người lao động khi có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động căn cứ đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị để quy định cụ thể mức giá trị tài sản bị trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại được coi là nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của đơn vị để quyết định việc sa thải người lao động.
Tại Điều 90 BLLĐ và các điều 13, điều 15 Nghị định 41/CP hướng dẫn BLLĐ về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất quy định: Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì tuỳ trường hợp phải bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường; trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trong trường hợp bất khả kháng thì không phải bồi thường. Việc xem xét, quyết định bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi và mức độ thiệt hại thực tế. Các trường hợp bồi thường theo thời giá thị trường phải được quy định trong nội quy lao động. Khi quyết định mức bồi thường cần xét đến thực trạng hoàn cảnh gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.
Như vậy, căn cứ vào các quy định nói trên, theo các thông tin mà bà cung cấp, công ty bà có thể tiến hành xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động có hành vi cố ý làm thất thoát tài sản của công ty khi giá trị bị thất thoát này được coi là gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp đã quy định cụ thể trong nội quy lao động. Đồng thời, công ty có thể yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại theo đúng các quy định nêu trên.   

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Lao Động