Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

Chia sẻ bài viết:
Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo
Bạn đọc có địa chỉ: BichTu@gmail.com gửi email đến Công ty TNHH Luật YouMe hỏi: Vừa qua tôi có gửi Đơn Tố cáo để tố cáo hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Xin hỏi, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được quy định như thế nào?
Bạn đọc có địa chỉ: BichTu@gmail.com gửi email đến Công ty TNHH Luật YouMe hỏi: Vừa qua tôi có gửi Đơn Tố cáo để tố cáo hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Xin hỏi, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được quy định như thế nào?  
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 9 Luật Tố cáo quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo như sau:
1. Người tố cáo có các quyền sau đây:
a) Thực hiện quyền tố cáo theo quy định của Luật này;
b) Được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác;
c) Được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo;
d) Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết;
đ) Rút tố cáo;
e) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo;
g) Được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:
a) Cung cấp thông tin cá nhân quy định tại Điều 23 của Luật này;
b) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo;
d) Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu;
đ) Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.
Như vậy, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm
Tác giả: Phạm Thị Hằng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng