Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức

Chia sẻ bài viết:
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức
Tôi là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Vì gia đình có việc riêng nên tôi muốn xin chấm dứt hợp đồng làm việc. Xin hỏi, tôi có thể  đơn phương chấm dứt hợp đồng không và có được hưởng trợ cấp thôi việc không?
Bạn đọc có email cnmt1XXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Vì gia đình có việc riêng nên tôi muốn xin chấm dứt hợp đồng làm việc. Xin hỏi, tôi có thể  đơn phương chấm dứt hợp đồng không và có được hưởng trợ cấp thôi việc không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Tại Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010 quy định như sau:
4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.
Về chế độ thôi việc, tại Điều 45 Luật Viên chức 2010 quy định như sau:
1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Bị buộc thôi việc;
b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;
c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, do đó ông có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày, trường hợp ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, ông sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo chế độ thôi việc như quy định đã trích dẫn.
Tác giả: Phạm Hằng
Ảnh: Sưu tầm 
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng