Quy định về việc thông báo kết quả thử việc

Chia sẻ bài viết:
Quy định về việc thông báo kết quả thử việc
Tôi đang thử việc tại một công ty tư nhân. Trong hợp đồng thử việc có thỏa thuận thời gian thử việc là 02 tháng. Tuy nhiên, đến nay đã hết 02 tháng thử việc, công ty vẫn không đề cập đến việc có nhận tôi vào làm việc chính thức hay không. Xin hỏi Công ty làm như vậy có đúng hay không?
Bạn đọc địa chỉ email: quyn02f@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang thử việc tại một công ty tư nhân. Trong hợp đồng thử việc có thỏa thuận thời gian thử việc là 02 tháng. Tuy nhiên, đến nay đã hết 02 tháng thử việc, công ty vẫn không đề cập đến việc có nhận tôi vào làm việc chính thức hay không. Xin hỏi Công ty làm như vậy có đúng hay không?
Luật gia Phạm Thị Hằng Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thời gian thử việc như sau: 
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
Điều 7 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định về nghĩa vụ thông báo kết quả về việc làm thử như sau: 
1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
Căn cứ quy định nêu trên, hết thời gian thử việc, công ty phải thông báo cho người lao động biết về kết quả công việc người lao động đã làm thử, Trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì công ty phải giao kết hợp lao động với người lao động.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Nguồn

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng