Quy định về tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc

Chia sẻ bài viết:
Quy định về tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc
(Lao Động thủ đô) - Tại hợp đồng lao động, công ty có thỏa thuận trả tiền lương và phụ cấp của tôi bằng USD. Đề nghị luật sư tư vấn, công ty có trách nhiệm đóng BHXH cho tôi đối với phần phụ cấp hay không, đóng theo USD hay Đồng Việt Nam? Hoàng Long (Long Biên, Hà Nội).
Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 25.10. 2011 quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, đối với đơn vị tham gia BHXH bắt buộc mà tiền lương, tiền công do đơn vị quyết định, thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc thực hiện như sau:
“2.1. Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động.
Người lao động có tiền lương, tiền công tháng ghi trên hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc được tính bằng Đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm.
2.2. Đối với ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước không công bố tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng thì áp dụng tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với ngoại tệ đó áp dụng để tính thuế xuất nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm.
Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề.
2.3. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc là mức tiền lương do Điều lệ của công ty quy định.
2.4. Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung hoặc mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng:
Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc độc hại thì cộng thêm 5% (khoản 2 Điều 6).
Như vậy, tiền lương tháng (không bao gồm phụ cấp) đóng BHXH bắt buộc đối với trường hợp của anh (chị) được tính trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Phạm Ngọc Minh
Nguồn tin: Báo Lao Động Thủ đô