Quy định về mức lương hưu hằng tháng

Chia sẻ bài viết:
Quy định về mức lương hưu hằng tháng
Tôi đi làm từ tháng 10.1992 đến tháng 10.2021 là đc 29 năm, tất cả thời gian này là công việc nặng nhọc độc hại, hệ số lương hiện tại xấp xỉ 4,9. Tôi năm nay 51 tuổi, xin hỏi nếu tôi về hưu thì hưởng lương như thế nào?
Bạn đọc có email ThanhvinhXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đi làm từ tháng 10.1992 đến tháng 10.2021 là đc 29 năm, tất cả thời gian này là công việc nặng nhọc độc hại, hệ số lương hiện tại xấp xỉ 4,9. Tôi năm nay 51 tuổi, xin hỏi nếu tôi về hưu thì hưởng lương như thế nào?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:
1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
3. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật này.
Như vậy, mức hưởng lương hưu của ông được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên.
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng