Quân nhân chuyên nghiệp được miễn, giảm viện phí thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Quân nhân chuyên nghiệp được miễn, giảm viện phí thế nào?
Tôi là quân nhân chuyên nghiệp đã công tác trong Bộ Quốc Phòng 15 năm và mới phục viên. Sắp tới, tôi đi khám bệnh, chữa bệnh lao nhưng không có thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp của tôi có được miễn, giảm tiền viện phí không?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 3 Điều 40 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ bằng hình thức phục viên như sau:

3. Quân nhân chuyên nghiệp phục viên:

a) Được trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần; được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

b) Đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

c) Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức;

d) Được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 107/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc Phòng đã về phục viên (Thông tư 107/2016/TT-BQP) quy định một trong các đối tượng áp dụng bao gồm:

1. Quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên (sau đây gọi chung là quân nhân phục viên) không có chế độ bảo hiểm y tế, khi bị mắc bệnh, tai nạn được khám bệnh, chữa bệnh, miễn hoặc giảm viện phí tại các bệnh viện quân y.

Đồng thời, tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 107/2016/TT-BQP quy định chế độ miễn tiền viện phí như sau:

1. Quân nhân phục viên được miễn tiền viện phí khi thuộc một trong các trường hợp sau:

c) Mắc một trong các bệnh: Sốt rét, lao, tâm thần, phong, bệnh dại phải tiêm phòng và Điều trị;

Như vậy, trường hợp quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc Phòng đã về phục viên không có chế độ bảo hiểm y tế, khi bị mắc bệnh lao theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 107/2016/TT-BQP thì sẽ được miễn tiền viện phí khi khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện quân y. 
Tác giả: Thái Thị Phương_ Công ty Luật TNHH YouMe
Nguồn: Báo Lao động 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.