Quân nhân chuyên nghiệp có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không?

Chia sẻ bài viết:
Quân nhân chuyên nghiệp có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không?
Tôi là quân nhân chuyên nghiệp. Xin hỏi, sắp tới vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ gì hay không? Vợ tôi hiện đang làm nột trợ ở nhà và không tham gia bảo hiểm xã hội.
Bạn đọc có email anhminh@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp. Xin hỏi, sắp tới vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ gì hay không? Vợ tôi hiện đang làm nột trợ ở nhà và không tham gia bảo hiểm xã hội. 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Tại điểm d) Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng áp dụng như sau:
1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:
d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
Tại Điểm e) Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
Về thời gian hưởng chế độ khi sinh con, Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau: 
2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Về trợ cấp một lần khi vợ sinh con, Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
Về mức hưởng chế độ thai sản, tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:
a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;
Như vậy, ông là quân nhân chuyên nghiệp sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con theo các quy định đã trích dẫn ở trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng