Nuôi con nuôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Chia sẻ bài viết:
Nuôi con nuôi có được hưởng chế độ thai sản không?
Tôi đã tham gia Bảo hiểm xã hội được 02 năm liên tục từ 2018 đến nay, vừa rồi hai vợ chồng tôi có nhận nuôi một bé gái 02 tháng tuổi làm con nuôi. Xin hỏi tôi có được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này không?
Bạn đọc có email LamNguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đã tham gia Bảo hiểm xã hội được 02 năm liên tục từ 2018 đến nay, vừa rồi hai vợ chồng tôi có nhận nuôi một bé gái 02 tháng tuổi làm con nuôi. Xin hỏi tôi có được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.
Như vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên, trường hợp chị đã tham gia Bảo hiểm xã hội được 02 năm liên tục từ 2018 đến nay, có nhận nuôi một bé gái 02 tháng tuổi làm con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh