Nội quy lao động trái luật thì có thể kỷ luật người lao động vi phạm không?

Chia sẻ bài viết:
Nội quy lao động trái luật thì có thể kỷ luật người lao động vi phạm không?
(Lao Động) - Xin luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Người lao động bị cho là vi phạm quy chế làm việc của công ty nhưng quy chế đó có những quy định không đúng so với những quy định của pháp luật về lao động thì công ty có quyền kỷ luật người lao động hay không (Ngô Quang Hòa).
Công ty Luật TNHH YouMe, trả lời:
Tại Điều 84, Bộ luật Lao động hiện hành quy định: Người lao động vi phạm kỷ luật lao động, tuỳ theo mức độ phạm lỗi sẽ bị xử lý theo một trong những hình thức kỷ luật do pháp luật quy định.
Tại khoản 1 Điều 82, Bộ luật Lao động quy định: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động. Nội quy lao động không được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác. Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
Tại điều 4 Nghị định 41/CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về trách nhiệm vật chất và kỷ luật lao động quy định: Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: - Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi: Biểu thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần, thời giờ nghỉ giải lao trong ca làm việc, số ca làm việc, ngày nghỉ hằng tuần; ngày nghỉ lễ, nghỉ hằng năm, nghỉ về việc riêng; số giờ làm thêm trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm; - Trật tự trong doanh nghiệp: Phạm vi làm việc, đi lại; giao tiếp và những yêu cầu khác về giữ gìn trật tự chung; - An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc: Việc chấp hành những biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; tuân thủ các quy phạm, các tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; việc sử dụng và bảo quản trang bị phòng hộ cá nhân; vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc; - Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh của đơn vị: Các loại tài sản, tài liệu, tư liệu, số liệu của đơn vị thuộc phạm vi trách nhiệm được giao;
Đối với các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cụ thể hoá từng loại hành vi vi phạm, mức độ vi phạm; các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động; xác định các loại trách nhiệm vật chất, mức độ thiệt hại, phương thức bồi thường phù hợp với đặc điểm của đơn vị, với thoả ước lao động tập thể (nếu có) và không trái pháp luật.
Như vậy, căn cứ vào các quy định nói trên, người lao động chỉ có thể bị xử lý kỷ luật lao động khi có hành vi vi phạm kỷ luật lao động được thể hiện trong bản nội quy lao động. Bản nội quy lao động phải bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định và không trái với các quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác. Do đó, trường hợp nội quy của công ty trái với quy định của pháp luật thì sẽ không thể kỷ luật người lao động nếu người lao động vi phạm những quy định này.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: LS. Phạm Ngọc Minh
Nguồn tin: Báo Lao Động