Những trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động

Chia sẻ bài viết:
Những trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động
Công ty tôi đã 3 lần gửi thông báo xử lý kỷ luật đến người lao động nhưng người lao động vẫn không có mặt. Xin hỏi, công ty tôi có được tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này không?
Bạn đọc có email minhduongXXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi đã 3 lần gửi thông báo xử lý kỷ luật đến người lao động nhưng người lao động vẫn không có mặt. Xin hỏi, công ty tôi có được tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này không? 
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điểm c Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Lao động 2012 quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật (XLKL) lao động như sau:
c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;
Khoản 4, Khoản 5 Điều 123 Bộ luật Lao động 2012 quy định các trường hợp không được XLKL đối với người lao động như sau:
4. Không được XLKL lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;
c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;
d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
5. Không XLKL lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
Về trình tự XLKL lao động, Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định như sau:
1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc XLKL lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
2. Cuộc họp XLKL lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp XLKL lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được XLKL quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.
Như vậy, trường hợp công ty ông đã 3 lần gửi thông báo xử lý kỷ luật đến người lao động nhưng người lao động không có mặt thì công ty có quyền tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luậ lao động vắng mặt người lao động đó, trừ các trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động với người lao động như các quy định đã trích dẫn.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng