Những đối tượng nào được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển vào làm công chức Viện kiểm sát nhân dân?

Chia sẻ bài viết:
Những đối tượng nào được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển vào làm công chức Viện kiểm sát nhân dân?
Xin hỏi có những đối tượng nào được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển vào làm công chức Viện kiểm sát nhân dân?
Bạn đọc có email NhaihoaXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Xin hỏi có những đối tượng nào được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển vào làm công chức Viện kiểm sát nhân dân?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 1 Điều 21 Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân quy định đối tượng được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển như sau:
1. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức tại Điều 7 Quy chế này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển vào làm công chức đối với các trường hợp sau:
a) Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:
a1) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;
a2) Cán bộ, công chức cấp xã;
a3) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;
a4) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
b) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.
с) Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy đỗ thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo chính sách thu hút nhân tài của Nhà nước.
Như vậy các đối tượng nêu trên sẽ được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển vào làm công chức Viện kiểm sát nhân dân.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh