Nguyên tắc trả lương khi chấm dứt hợp đồng lao động

Chia sẻ bài viết:
Nguyên tắc trả lương khi chấm dứt hợp đồng lao động
Tôi làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 5 năm tại một công ty bảo vệ. Công ty thường xuyên trả lương muộn cho nhân viên. Luật sư cho tôi biết như thế là đúng hay sai? Trường hợp này tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì có được không?
Bạn đọc có email thuyXXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 5 năm tại một công ty bảo vệ. Công ty thường xuyên trả lương muộn cho nhân viên. Luật sư cho tôi biết như thế là đúng hay sai? Trường hợp này tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì có được không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 2012 quy định về nguyên tắc trả lương như sau:
1. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.
2. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:
a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;
b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.
Điểm b khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động trong trường hợp không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn như sau:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trong trường hợp này, thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 như sau:
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;
Như vậy, việc thực hiện nguyên tắc trả lương và quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động trong trường hợp không được trả lương đúng hạn sẽ được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật.
Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng