Người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo khi chấm dứt HĐLĐ?

Chia sẻ bài viết:
Người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo khi chấm dứt HĐLĐ?
Việc bồi thường chi phí đào tạo khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào?

Tôi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại một công ty, được công ty cử tham gia chương trình đào tạo nâng cao tay nghề với cam kết sẽ làm việc cho công ty tối thiểu 2 năm sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu chưa hết thời hạn đã cam kết mà tôi nghỉ việc thì phải bồi thường chi phí đào tạo. Nay, vì lý do cá nhân, chưa hết thời hạn theo cam kết, tôi làm đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động và nộp lãnh đạo công ty theo quy định của pháp luật (trước 45 ngày), vậy tôi có phải hoàn trả chi phí đào tạo không?

Đặng Văn Quyền

Việc bồi thường chi phí đào tạo khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại khoản 3 điều 41 Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung như sau: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành quy định này, điều 13 Nghị định 44/2003/NĐ-CP quy định: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định tại khoản 4 điều 32 Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà thực hiện đúng và đủ các quy định tại điều 37 của Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng có hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP về vấn đề này tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH. Theo điểm b khoản 4 mục III của Thông tư này, người lao động tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ các trường hợp quy định tại Điều 37 của Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung, khi chưa học xong hoặc học xong không làm việc cho người sử dụng lao động đủ thời gian như đã thỏa thuận, thì phải bồi thường mức chi phí đào tạo. Căn cứ các điều luật này, nếu người lao động, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, đã thực hiện đúng và đủ quy định của Điều 37 của Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung, thì không phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty.

Điều 37 Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự đơn phương chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn như sau: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Căn cứ theo quy định này, việc ông đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn sau khi đã báo trước cho công ty 45 ngày là đúng và đủ theo quy định tại Điều 37.

Căn cứ vào các quy định tại khoản 3 điều 41, điều 37 Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung, điều 13 Nghị định 44/2003/NĐ-CP, điểm b khoản 4 mục III Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên, ông không phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động dù đã ký cam kết sẽ làm việc cho công ty tối thiểu 2 năm sau khi kết thúc chương trình đào tạo nhưng chưa hết thời hạn cam kết mà đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam