Người lao động ở Hà Nội được hưởng hỗ trợ 300.000 đồng nhân dịp tết nguyên đán Nhâm dần - 2022 ?

Chia sẻ bài viết:
Người lao động ở Hà Nội được hưởng hỗ trợ 300.000 đồng nhân dịp tết nguyên đán Nhâm dần - 2022 ?
Tôi nghe nói, người lao động khó khăn ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng nhân dịp tết nguyên đán tới. Xin hỏi điều kiện để được hưởng cụ thể là gì? Hồ sơ, thủ tục ra sao?
Bạn đọc có email ThanhthaiXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói, người lao động khó khăn ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng nhân dịp tết nguyên đán tới. Xin hỏi điều kiện để được hưởng cụ thể là gì? Hồ sơ, thủ tục ra sao?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Mục 1 Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ ngày 03/11/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Nhâm dần – 2022 (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ) quy định về đối tượng hỗ trợ như sau:
- Đoàn viên công đoàn, Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Ưu tiên người lao động là đoàn viên công đoàn; Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo.
Mục 2 Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ quy định về điều kiện hỗ trợ như sau:
- Người lao động đang tham gia đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn;
- Cán bộ, Công chức, Viên chức trong các cơ quan, đơn vị có CĐCS thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố, có hoàn cảnh khó khăn; tiêu chí đoàn viên, người lao động khó khăn do Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ban hành áp dụng thực hiện.
Lưu ý: Đoàn viên, người lao động đã được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ theo thông báo số 375/TB-LĐLĐ ngày 03/11/2021, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo hướng dẫn này.
Mục 3 Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ quy định về mức hỗ trợ như sau:
3. Mức hỗ trợ: Bằng tiền, mức 300.000 đồng/người.
Mục 5 Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ quy định về hồ sơ hưởng hỗ trợ như sau:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp (Đối với Doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS);
- Danh sách đoàn viên, người lao động đề nghị hỗ trợ có xác nhận của cơ quan BHXH (Mẫu 01);
Như vậy, điều kiện và hồ sơ, thủ tục để đoàn viên, người lao động ở Hà Nội được hỗ trợ 300.000 đồng dịp tết nguyên đán 2022 được thực hiện theo nội dung nêu trên.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh