Người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động có được ký hợp đồng thử việc không?

Chia sẻ bài viết:
Người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động có được ký hợp đồng thử việc không?
Công ty tôi có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài vào vị trí lao động kỹ thuật, nhưng muốn ký hợp đồng thử việc trước khi ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài này chưa có giấy phép lao động. Xin hỏi: Công ty có được ký hợp đồng thử việc với người này không?
Bạn đọc địa chỉ email duyvuxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Công ty tôi có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài vào vị trí lao động kỹ thuật, nhưng muốn ký hợp đồng thử việc trước khi ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài này chưa có giấy phép lao động. Xin hỏi: Công ty có được ký hợp đồng thử việc với người này không?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điểm d Khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động 2012 quy định một trong các điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam như sau: d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này. 
Điều 172 Bộ luật Lao động 2012 quy định về các trường hợp công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau:
1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn. 2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. 3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. 4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ. 5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. 6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư. 7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. 9. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
Điểm e khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định về một trong các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau: e) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
Như vậy, nếu người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật có đủ điều kiện vào làm việc tại Việt Nam, công ty có đủ điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài thì hai bên có thể ký hợp đồng thử việc nhưng thời gian thử việc phải dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm theo quy định nêu trên.
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng