Người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập có được nhận hỗ trợ COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp không?

Chia sẻ bài viết:
Người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập có được nhận hỗ trợ COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp không?
Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Xin hỏi tôi có được nhận hỗ trợ COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp không?
Bạn đọc có email HoalenamXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Xin hỏi tôi có được nhận hỗ trợ COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp không?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Khoản 1 Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp quy định đối tượng người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ như sau:
1. Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:
a) Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.
b) Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 9 Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công như sau:
- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;
- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;
- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;
- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
Như vậy, nếu bạn là người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì sẽ không thuộc trường hợp được hỗ trợ COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp bạn là người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác thì vẫn thuộc trường hợp được hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021.
Tư vấn pháp luật 
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh