Người lao động đang mang thai có bị xử lý kỷ luật lao động không?

Chia sẻ bài viết:
Người lao động đang mang thai có bị xử lý kỷ luật lao động không?
Hiện tôi đang mang thai ở tháng thứ 7. Vừa qua, tôi vi phạm nội quy công ty và bị Công ty xử lý kỷ luật lao động. Xin hỏi, việc Ban Giám đốc công ty xử lý kỷ luật tôi trong thời gian tôi đang mang thai như vậy là đúng hay sai?
Bạn đọc có địa chỉ địa chỉ email: quyn02f@XXX gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hiện tôi đang mang thai ở tháng thứ 7. Vừa qua, tôi vi phạm nội quy công ty và bị Công ty xử lý kỷ luật lao động. Xin hỏi, việc Ban Giám đốc công ty xử lý kỷ luật tôi trong thời gian tôi đang mang thai như vậy là đúng hay sai?
Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:  
Điều 123 Bộ luật Lao Động quy định như sau về nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động
1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
 a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
 b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
 c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;
 d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.
 2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
 3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
 4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
 a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
 b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;
 d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
 5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
Như vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên, công ty không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang trong thời gian mang thai. 
Tác giả: Phạm Thị Hằng
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng